Kullanım Koşulları

BU İNTERNET SİTESİNİ KULLANMADAN ÖNCE LÜTFEN AŞAĞIDAKİ KULLANIM KOŞULLARINI DİKKATLE OKUYUP İNCELEYİNİZ.


www.priorinintense.com internet sitesini (“Site”) kullanmakla aşağıda yer alan Kullanım Koşullarını kabul etmektesiniz.

www.priorinintense.com internet sitesine hoş geldiniz. Bu internet sitesi Bayer Türk Kimya Sanayii Limited Şirketi’ne (“Bayer”) aittir.

Bu sitede yer alan içerik, sadece eğitici nitelikli genel bir bilgi sunulması amacıyla hazırlanmıştır. Bu sebeple bu içerik, ürünlerimizle, tıpla, sağlıkla, hastalıklarla ilgili tavsiye amacını taşımamaktadır. Ayrıca burada yer alan bilgiler tıbbi tanı veya tedaviye ilişkin tavsiye niteliği taşımadığı gibi, hekimin tavsiyesinin yerine geçme amacı da taşımamaktadır. Herhangi bir ürün konusunda veya hastalık, sağlık durumunuz gibi konularda ve herhangi bir yeni tedaviye başlamadan önce mutlaka bir hekime başvurunuz.

Bu internet sitesi ve içeriği Türkiye Cumhuriyeti’nde yürürlükte bulunan mevzuata uygun olarak tasarlanmıştır.

İşbu Kullanım Koşulları (“Koşullar”), işbu Site kullanımı için ve ayrıca Bayer’in işbu Koşullar’a yönlendirdiği ilgili tüm internet siteleri için geçerlidir.

1. Kabul

Bu internet sitesini ziyaret etmekle, işbu Koşullar ile açıklanan şartlar kapsamında hareket etmeyi ve bu koşullara uymayı kabul etmektesiniz. Bu Koşullar’ı kabul etmiyorsanız, lütfen internet sitesini kullanmayınız. Ayrıca Koşullar’ı onaylayarak, yasal olarak reşit olduğunuzu, yasal mevzuat çerçevesinde bağlayıcı anlaşmalar yapabilecek durumda olduğunuzu ve işbu Koşullar’da belirtilen her türlü koşul, zorunluluk, teyit, vekâlet ve garantinin sorumluluğu altına girmeye, bu Koşullar çerçevesinde değerlendirilmeye, bu koşullara uymaya yetkin olduğunuzu da beyan edersiniz.

Bayer bu koşulları ve ayrıca yine işbu internet sitesinde yer alan diğer her türlü bilgi ve metni zaman zaman ve gerekli gördüğü takdirde herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Kullanım Koşulları’nın güncel haline her zaman internet sitemizde yer alan link aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Güncel Koşullar, internet sitesinde yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve internet sitesinin kullanımı o andan itibaren güncel Koşullar’a bağlı olacaktır. İşbu internet sitesine giriş yapmanız, işbu Kullanım Koşulları’nı ve herhangi bir zamanda Kullanım Koşulları’nda meydana gelebilecek olan değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

2. Kapsam

Bu internet sitesinde yer alan her türlü bilgi, belge, malzeme ve sair içerik Bayer’e aittir. Bunlar sadece Türkiye'de yerleşik ziyaretçi/kullanıcılara yöneliktir. Bu internet sitesi münhasıran Türkiye sınırları içerisinde kullanılacağı tasarlanarak Bayer tarafından Türkiye’de kontrol edilmekte, işletilmekte ve güncellenmektedir. Türkiye dışında herhangi bir yer bakımından bu sitede bulunan bilgilerin doğruluğu hiçbir şekilde garanti edilmemektedir. Bu internet sitesine Türkiye Cumhuriyeti sınırları haricinde herhangi bir yerden erişimin sağlanması veya böyle bir yerden içeriğin yüklenmesi durumunda uygulanacak kanunlara uygunluk ziyaretçi/kullanıcılar tarafından teyit edilmelidir. Bu şekilde kullanımın ziyaretçi/kullanıcıların kendi inisiyatifleri çerçevesinde gerçekleştirmekte olduğu ve uygulanacak ulusal kanunlar neticesinde meydana gelebilecek sorumluluktan tamamıyla ziyaretçi/kullanıcıların kendilerinin sorumlu olduğu ziyaretçi/kullanıcılar tarafından kabul edilmektedir.

İnternet sitesinde yayımlanan bilgiler, fikirler veya uygulamalar, yeni bilimsel gelişmelere paralel olarak değişebilir. Buradaki sayfalar en güncel uygulamaları ya da görüşleri içermeyebilir.

İşbu internet sitesi ve burada verilen linklerde yer alan ve indirilmesine izin verilen herhangi bir içeriği indirmeniz dolayısıyla bilgisayarınız ve diğer ekipmanlarınıza bulaşabilecek virüslerden ya da meydana gelebilecek zararlardan Bayer sorumlu değildir.

Bu internet sitesinde yer alan bilgilere erişim ve bu bilgileri kullanım, Kullanım Koşulları’na ve yürürlükte bulunan mevzuata tabidir. Kullanım Koşulları‘nda belirtilen maddeler ve hükümlerin yürürlükteki veya yürürlüğe girecek olan yasalara göre yasadışı, geçersiz veya hükümsüz olduğu belirlenirse; yasadışı, geçersiz veya hükümsüz olduğu belirlenen maddeler, yürürlükte bulunan diğer maddelerin ya da hükümlerin geçerliliğini etkilemeden, bunlardan ayrı olarak değerlendirilecektir.

3. Sorumluluk

Bu internet sitesinin ziyaretçisi/kullanıcısı, internet sitesine verdiği tüm bilgilerin doğruluğundan ve siteyi kullanımından doğabilecek risklerden sorumludur. Ayrıca bu internet sitesinde hakaret içeren, müstehcen, yasa dışı içeriğe sahip, gerçek veya tüzel kişileri karalama amaçlı, küçük düşürücü ifadeler ve tehditler içeren ve bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer ziyaretçi/kullanıcılar dahil olmak üzere üçüncü kişilerin haklarını yahut yasaları ihlal eden, suç unsuru taşıyan, hukuki sorumluluk doğmasına sebebiyet veren yazışmalar yapılması veya ürün tanıtımı yapılması bu yönde yazışmalar, materyal ve yayın gönderilmesi, internet sitesinin düzenli bir şekilde çalışmasının veya başkalarının internet sitesini kullanmasının ve ondan yararlanmasının engellenmesi, kısıtlanması, mani olunması, müdahale edilmesi veya bu yönde bir teşebbüste bulunulması ve virüs veya zararlı spamlar içeren veya virüs yaratan her türlü mesaj, ekleme ve yüklemeler ya da diğer kullanıcılara e-mail veya spam gönderilmesi yasaktır. Bu hükmün ihlal edildiğinin tespit edilmesi Bayer, söz konusu içeriği derhal siteden kaldırma ve/veya ilgili ziyaretçi/kullanıcı için siteye giriş yasağı uygulama hakkına sahiptir. Ancak, Bayer’e tanınan bu hak, bir yükümlülük olarak kabul edilemez; Bayer’in bu hakkını kullanmamış olması, daha sonra kullanamayacağı anlamına gelmez ve herhangi bir şekilde söz konusu içerikten ötürü sorumluluğunu doğurmaz. Söz konusu içerikten kaynaklanan her türlü hukuki, idari ve cezai sorumluluk içeriği yükleyen/yayınlayan kişi veya kişilere aittir. Bu kapsamdaki içerikten ötürü Bayer’e herhangi bir sorumluluk ve yükümlülük atfedilemez.

Ziyaretçiler/kullanıcılar tarafından internet sitesine dahil edilen her türlü bilgi, belge, makale ve sair materyal/içerik, niteliği ve amacı her ne olursa olsun gizli addedilmeyecek olup Bayer söz konusu materyallerin herhangi birini veya tamamını herhangi bir sınırlama olmadan herhangi bir amaçla kullanma, ifşa etme, kopyalama, alenen sergileme ve çevirisini yapma hususunda dünya çapında, sürekli, telif ücreti içermeyen ve münhasır olmayan bir hakka sahiptir. Bayer, bu internet sitesine dahil edilmesi için sunulan materyalleri, herhangi bir bildirimde bulunmadan çıkarma veya silme hakkına sahiptir. İnternet sitesinde ziyaretçiler/kullanıcılar üçüncü kişiler tarafından eklenen bilgi, belge ve veri gibi içeriklerin üçüncü şahısların haklarını ihlal etmesi ya da kanuna aykırı olması durumunda Bayer’e sorumluluk atfedilemez. Bu durumlarda 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" uyarınca Bayer yer sağlayıcı olarak sorumluluğunu yerine getirecektir. Ziyaretçiler/kullanıcılar tarafından sağlanan içerik, içeriği sağlayan kişi tarafından kaldırılmadığı takdirde Bayer dilediği zaman söz konusu içeriği internet sitesinden kaldırma hakkına sahiptir. Bu doğrultuda, yasalara istinaden Bayer'den kamu kurumları ve yargı organları tarafından talep edilen bilgileri bilgi sağlanabilecek ve tedbirler alınabilecektir.

Bayer bu sitede yer alan bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz neticesinde doğacak hiçbir zarardan sorumlu değildir. Bu sitede yer alan herhangi bir içeriğin doğruluğuna, eksiksizliğine veya yararına güvenilmesi dahil olmak üzere burada yer alan bilgilerin kullanımıyla ilgili riskleri değerlendirmeniz ve tüm riskleri göz önünde bulundurmanız gerekir.

Ayrıca, Bayer, bu sitede yer alan herhangi bir içeriği kullanmanız veya buna itibar etmenizden kaynaklanan doğrudan veya dolaylı her türlü zararlardan, kâr kaybından, veri kaybından sorumlu değildir.

BU İNTERNET SİTESİ’NDE VERİLEN TÜM BİLGİLER, HERHANGİ BİR TEMİNAT, GARANTİ VEYA TAAHHÜT İÇERMEKSİZİN, "OLDUĞU GİBİ" SAĞLANIR. BAYER İŞBU BELGEDE, TİCARETE ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA İHLAL ETMEME ZIMNİ GARANTİLERİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, YASALARIN İZİN VERDİĞİ TAM ÖLÇÜDE, TÜM AÇIK, ZIMNİ, YASAL VEYA DİĞER TEMİNAT, GARANTİ VEYA TAAHHÜTLERİ AÇIKÇA REDDEDER.

4. Siteye Erişim ve Kullanım

Siteye erişim ve kullanım kapsamında aşağıda işlemlerin gerçekleştirilmesi yasaktır:

  • Siteyi hileli veya başka şekilde haksız veya yasadışı herhangi bir amaç için kullanmak.
  • Siteyi kullanma yetkisini ortadan herhangi bir sebebe rağmen siteyi kullanıma devam etmek.
  • Siteye yetkisiz erişim sağlamaya çalışmak.
  • Site için güvenlik açığı veya benzer testler gerçekleştirmek.
  • Sitenin herhangi bir bölümünü hacklemek veya tahrif etmek de dahil olmak üzere, Sitenin veya Siteyi kullanılabilir kılmak için kullanılan sunucuların veya ağların çalışmasına müdahale veya kesintiye uğratmak veya bu tür sunucuların/ağların herhangi bir gereksinimini, prosedürünü veya politikasını ihlal etmek.
  • Başka bir kişinin Siteyi kullanmasını kısıtlamak veya engellemek.
  • Sitenin herhangi bir bölümünü (veya herhangi bir kullanımını), Bayer’in yetkisi olmaksızın çoğaltmak, değiştirmek, uyarlamak, türev çalışmalar oluşturmak, satmak, kiralamak, ödünç vermek veya başka şekilde kullanmak.
  • Site’nin herhangi bir bölümünü ters mühendislik, kaynak koda dönüştürme veya parçalarına ayırmak.
  • Herhangi bir telif hakkı, ticari marka veya diğer mülkiyet haklarına aykırı davranışlarda bulunmak.
  • Site ile aynı veya benzer amaca hizmet eden veya başka bir şekilde rekabet eden bir ürün veya hizmet geliştirmek için siteyi/sitenin içeriklerini kullanmak.

Siteyi kullanım için gereken tüm donanım, telekomünikasyon ve diğer hizmetlerin temin edilmesi, bakımı ve ödemesinden Kullanıcılar sorumludur.

5. Kayıt ve Gizlilik

Site aracılığıyla çeşitli alanlarda kişisel verileriniz işlenebilmektedir. İnternet sitesine sunduğunuz kişisel bilgilerin işlenmesi, kaydedilmesi ve korunmasına ilişkin detaylı bilgilendirme için lütfen kişisel verilerinizin toplandığı alanlardaki ilgili aydınlatma metinlerini inceleyiniz.

6. Diğer İnternet Sitelerine Verilen Linkler

Bu internet sitesinden üçüncü kişilere ait başka internet sitelerine link verilebilmektedir. Bayer link verilen internet sitelerinde yer alan içerikten sorumlu değildir ve bunların doğruluğunu, kalitesini yahut güncelliğini kontrol etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bayer, söz konusu bilgi yahut internet sitesi içeriğinde yer alan bilgilerin hatalı olmasından yahut eksik ve yanıltma amaçlı içerik içermesinden ve her halde üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden içerikten dolayı meydana gelebilecek herhangi bir hukuki, cezai veya yaralanma vs. gibi bedensel hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Ziyaretçi/kullanıcılar, bu sitelere olası risklerini kendileri üstlenmek suretiyle erişeceklerdir.

7. Fikri Mülkiyet Hakları

Bu internet sitesi ve tüm sayfaları ve bu internet uygulaması yazılımı ve içerisindeki tüm görsel eserler, tasarımlar, arayüzler, kullanıcı kontrolleri, süreçler programlar ve yazılım bileşenleri aksi açıkça belirtilmediği müddetçe Bayer’e ve/veya bağlı olduğu iştiraklerine aittir.

Bu internet uygulaması içerisindeki görsel eserler, tasarımlar, arayüzler, kullanıcı kontrolleri, süreçler, programlar ve yazılım bileşenleri ile Bayer’e ait tescilli ya da tescilsiz tüm markalar, ticaret unvanları, logolar ve hizmet markaları, kısmi ya da bütün olarak Bayer’in yazılı izni olmadan hiçbir şekilde, çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz, aktarılamaz, içeriği değiştirilemez, şekiller metnin kendisi olmaksızın kullanılamaz veya diğer herhangi bir şekilde ticari kullanıma konu edilemez. Bayer’in yazılı izni olmaksızın, işbu internet sitesinde yer alan her türlü eserin kişisel amaçla olma hali haricinde röprodüksiyon, değişim, dağıtım, iletim, yeniden yayımlama, sergileme veya gösterim amacıyla kullanılması kesinlikle yasaktır.

Aksi açıkça belirtilmediği hallerde internet sitesi içeriğinde yer alan hiçbir unsur Bayer’in ya da üçüncü bir tarafın herhangi bir patent, marka, telif hakkı ya da herhangi bir diğer mülkiyet hakkı çerçevesinde herhangi bir lisans ya da hakkın ima yolu ile devri ya da bu doğrultuda icazet yahut herhangi bir lisans ya da hak sağlamamaktadır. Zımnen dahi olsa Bayer’in ya da ticari marka sahibinin açık yazılı izni olmadan, gerçek veya tüzel kişilerin bu ticari markaların ruhsat veya hak sahibi olmasına izin verildiği şeklinde yorum yapılamaz. Yukarıda belirtilen ancak bunlarla sınırlı olmayan, herhangi bir şekilde fikri mülkiyet hakkı sahibinin izni olmadan bu hakka konu unsurların kullanımı hak ihlali olup, bu tür fikri mülkiyet haklarının ihlali hem hukuki hem cezai yaptırımlara tabidir. Bayer internet sitesi ve içeriğinde yer alan fikri mülkiyet haklarını korumak maksadıyla her türlü yasal ve cezai yola başvurabilir.

İnternet sitesine erişim sağlayan kişiler tarafından iletilen/yayınlanan herhangi bir içeriğe gizli olmayan bilgiler olarak muamele edilecektir. İşbu internet sitesi içeriğine, üçüncü kişilerin gizliliğini ihlal eden, ilgili hakların sahipleri tarafından açık yazılı izin alınmadıkça telif hakkı, marka hakkı veya tescilli bir diğer hak yoluyla korunan, virüs, bug ya da diğer bir zararlı öğe içeren yahut hukuka aykırı içeriğe sahip bilgi veya sair içeriğin gönderilmesi, iletilmesi yasaktır. İşbu internet sitesine erişim sağlamak ve herhangi bir bilgi yüklemek/yayınlamakla, telif hakkı, marka hakkı ya da tescilli bir hakkın ihlali dolayısıyla ortaya çıkan zararlardan, ilgili ziyaretçi/kullanıcı tek başına sorumludur.

8. Bilgilerin Doğruluğuna İlişkin Sorumluluk

Bayer, bu internet sitesini iç ve dış kaynaklardan edindiği en doğru bilgiler ışığında profesyonel bir titizlikle oluşturmuştur. Sitede yer alan bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğinin devamının sağlanması adına sitenin gerektiğinde güncellenmesi ve genişletilmesi konusunda Bayer kendisinden beklenen makul düzeyde önlemler almaktadır. Ancak Bayer, bu bilgilerin belirli bir amaç için uygunluğa ve üçüncü kişilerin mülkiyet haklarının ihlal edilmemesine, bu internet sitesinde yer alan bilgilerin doğruluğu, içeriği, eksiksizliği, güvenilirliği, uygulanabilirliği, güncelliği veya yasallığına dair hiçbir açık veya dolaylı garanti vermemektedir. Sitede yer alan bilgilerin yayın tarihleri itibariyle güncel ve doğru olsalar dahi sonradan bu özelliklerini kaybetmiş olabileceklerini önemle hatırlatırız. Dolayısıyla bu siteden alacağınız bilgileri herhangi bir şekilde kullanmadan önce doğruluklarının teyit edilmesini öneririz.

Bu site kapsamında verilen tavsiyelerden hiçbiri sizin bu tavsiyeyi (özellikle bizlerin teknik şartname ve güvenlik veri formları) veya ilgili ürünün amaç ve ihtiyaçlarınıza uygunluğunu kontrol etmenizi engelleyici nitelikte değildir. Ürünlerimiz veya hizmetlerimiz hakkında herhangi bir tavsiye veya yönlendirme almaya ihtiyaç duyduğunuz takdirde lütfen doğrudan bizimle irtibata geçiniz. İşbu internet sitesi ziyaretçi/kullanıcılar siteye erişimleriyle beraber bu erişimden kaynaklı riskleri kendilerinin aldığını kabul etmektedir. Ne Bayer ne de işbu sitenin hazırlanması, iletimi, yayınlanmasın yer alan bir üçüncü kişi işbu internet sitesinde sağlanan bilgilere ulaşım veya ulaşamamaktan; bu bilgileri kullanım veya kullanamamaktan veyahut da bu bilgilere duyulan güvenden kaynaklanabilecek herhangi bir zarar ve ziyandan dolayı hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.

9. Kullanım Koşullarına Aykırılık ve Sonuçları

Kullanım Koşulları’nı ihlal ettiğiniz takdirde Bayer bu internet sitesine erişiminizi engelleme hakkına sahiptir.

İşbu Kullanım Koşulları’nın veya sitede yer alan diğer politikaların tarafınızca ihlali sebebi ile üçüncü kişiler zarara uğradığı takdirde tüm zarar, tazminat ve ilgili masraflar sebebi ile Bayer’in doğrudan ve dolaylı zararlarını tazmin etmeyi ve Bayer’e yöneltilebilecek kabul etmektesiniz. İşbu Koşullar’dan veya bu internet sitesinin kullanımından kaynaklanan bir ihtilaf doğarsa, bu ihtilaf, taraflar arasında iyi niyetli müzakerelerle çözümlenecektir. İhtilafın karşılıklı müzakereler neticesinde çözümünün mümkün olduğu hallerde söz konusu uyuşmazlık İstanbul Merkez Mahkemeleri nezdinde çözümlenecektir. Ziyaretçi/kullanıcılara gönderilecek olan tüm bildirimler, Kullanıcıların Bayer nezdindeki e-posta adresi/adresleri vasıtasıyla yapılacaktır.